Outsourcing IT

Outsourcing IT

Usługi informatyczne są obecnie niezbędne w każdej firmie

Jakość ich świadczenia w sposób wymierny wpływa na efektywność działania przedsiębiorstwa, dlatego warto zlecić je wiarygodnemu i rzetelnemu partnerowi.

Celem outsourcingu, w jego najbardziej ogólnym ujęciu, jest zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonej działalności. Kluczową rolę odgrywa tutaj fakt wyboru sposobu współpracy. W skrócie oznacza to powierzenie funkcji wykonywanych z reguły przez pracowników wyspecjalizowanej w danej dziedzinie firmie zewnętrznej, która nie jest bezpośrednio związana z Państwa przedsiębiorstwem.

Zakres usług

  • Budowa oraz wdrażanie nowej infrastruktury
  • Optymalizacja lub rozbudowa istniejącej sieci teleinformatycznej firmy
  • Zarządzenie serwerami, domenami, Exchange, bazami danych SQL
  • Administrowanie siecią oraz dbanie o bezpieczeństwo w jej obrębie
  • Adaptacja sprzętu w nowym środowisku
  • Helpdesk 24/7